Article:

Assemblea 2019

09-11-2019 Carles Puncernau

El passat dissabte dia 9 de novembre va tenir lloc l’Assemblea anual de socis de la nostra entitat. Es va realitzar a la sala d’actes del Museu Darder i va comptar amb la presència de 16 socis, més 3 que van delegar el vot.
Es va donar lectura, feta prèviament, i aprovar l’acta de l’Assemblea de l’any anterior. El Secretari va informar de totes les activitats realitzades la temporada passada. Així es van fer activitats en centres educatius i institucions (vuit centres diferents), Tardes de ciència (nou sessions), Sopars (G)astronòmics (tres trobades), altres esdeveniments (quatre xerrades realitzades, una xerrada rebuda, sortides, activitats amb la Biblioteca de Banyoles i el Centre Excursionista), participació en el programa de Radio Banyoles “Sopa d’estrelles” amb 34 programes, Premi Astrobanyoles, revista Astrobanyoles nº9, i es va fer la continuació del “Taller d’astronomia”.
També es van aprovar els comptes presentats per la Tresorera de l’exercici anterior. Tot seguit el President va informar sobre les activitats previstes pel curs 2019/20. Destacant a mès dels habituals, el Taller d’Astronomia-3 el 18 d’abril i el Taller de Slime el 16 de maig. També van merèixer comentaris els tallers realitzats al Casal Cívic de Banyoles i al Centre de Recursos del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
A continuació, de nou la Tresorera, va presentar la proposta de pressupost per la nova temporada, que es va aprovar sense cap esmena. El Sr. Puncernau torna a prendre la paraula per tal de passar al punt 6 de l’ordre del dia, que és la renúncia del càrrec de l'Àlex Navarro com a tresorera de la Junta. Es proposa a l'Elisabet Saus com a nova tresorera. S'aprova amb tots els vots a favor.
Es va presentar el nou Butlletí d'Astrobanyoles, el número 10 i es va passar al darrer punt, el torn obert de paraules, on es va debatre l’opció de recuperar el projecte de tenir un observatori astronòmic propi, fent-se una proposta d’estudi que la Junta haurà d'organitzar.
També es va recordar que l'associació té un estoc de material de propaganda, com ara peces de vestir amb el logo de l'entitat, que estan a la venda i es poden visualitzar a la pàgina de la xarxa.
Tot seguit es va cloure l'assemblea.