Article:

Assemblea extraordinària

10-12-2016

El passat dissabte dia 10 a les 18h30 es va realitzar l'assemblea convocada oficialment i la qual tenia un únic punt del dia, l'acceptació i aprovació, si s'esqueia, de la candidatura presentada per en Carles Puncernau a la Presidència de l'Associació, després de la dimissió de l'anterior President, Joan Anton Abellan.
En aprovar-se per unanimitat de l'assemblea la candidatura presentada, la nova Junta queda de la forma següent:
Carles Puncernau i Ferrer - President
Kilian Vindel Pérez - Vicepresident
Enric Figueras Serrat - Secretari
Àlexandra Navarro Simón - Tresorera
Com Vocals:
Josep Lluís Díez Baldero
Antoni Raïch Trilla
Josep Angelats Castañer
Rafel Juanola Bailina
Josep Bassó Sumalla
Miquel Roure Bonaventura
Elisabet Saus Sala

Els hi desitgem sort i coneixement per afrontar aquesta nova etapa.