Article:

Les ones gravitacionals detectades

11-02-2016 Carles Puncernau

En els centres experimentals LIGO han confirmat la detecció d'ones gravitacionals tal com va preveure Einstein fa 100 anys. Això ens permetrà mirar l'univers d'una altra manera i, segurament, entendre més coses que les que fèiem fins ara. Serà com mirar el cel amb unes ulleres noves.
Si voleu llegir més sobre la notícia, pitgeu aquí [1]. També hi ha un vídeo molt interessant que explica com funcionen aquestes ones.
La notícia original també de de la web del mateix LIGO [2] (força colapsada a causa de les nombroses visites que reb arreu del món. Tingueu paciència)

[Enllaç1]  -  [Enllaç2]