Article:

Confirmen aigua al cometa de Rosetta

18-01-2016 Carles Puncernau

Aquesta setmana l'ESA ha publicat un estudi analitzant les dades enviades per la sonda Rosetta on es confirma la presència de gel d'aigua. Aquesta aigua prové de sota de l'escorça del cometa i n'hi ha molt poca en superfície, però s'ha arribat a avaluar en un 5% en determinades zones estudiades.
D'altre banda a la nau Philae que va posar-se damunt del cometa estan a punt de donar-la per perduda si no respon abans del 20 de gener. No contesta a les ordres enviades.
Si voleu llegir més, pitgeu aquí [Enllaç inexistent].