Article:

La Sonda Rosetta allarga el seu programa

25-06-2015 Carles Puncernau

Estava previst que acabés el desembre d'enguany però ara l'ESA ha decidit allargar-lo fins el setembre del 2016 i estudia l'opció de que acabi els seus dies posant-se damunt de la superfície del cometa.
D'aquesta forma podrà estudiar la disminució d'activitat conforme s'allunyi d'ell i, potser, també podrà estudiar la zona fosca i el gas, plasma i pols en aquesta zona.
Recordeu que el 13 d'agost serà la seva màxima aproximació al Sol.
Per a més informació aquí [1].

[Enllaç1]