Article:

Assemblea General Ordinària de Socis

17-09-2014 Joan Anton Abellan

Benvolguts socis,
Us convoquem a l’Assemblea General Ordinària de socis que tindrà lloc el dissabte dia 11 d'octubre de 2014, a les 18:00 h a la Sala d'Actes del Museu Darder de Banyoles, amb el següent ordre del dia
.

1. Lectura i aprovació, de l’acta de l’Assemblea Ordinària celebrada el 5 d'octubre de 2013.

2. Proposta de rectificació de l'article 2 dels estatuts per tal de que no es puguin fer plantejaments que no vagin directament relacionats amb els fins de l'associació, que són únicament, segons els estatuts: «La divulgació i el gaudi de l'astronomia i la ciència en tots els seus àmbits». Per aquest motiu es proposa la seva rectificació, quedant redactat de la següent manera (en vermell el que s'afegeix):

Article 2. Els fins de l’associació són:
La divulgació i el gaudi de l'astronomia i la ciència en tots els seus àmbits defugint qualsevol altre plantejament que no s'ajusti a aquest enunciat.
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
Sortides de camp, observacions, xerrades, conferències, cursets divulgatius, col·laboració en programes de ràdio i televisió, i qualsevol altra activitat que pugui apropar el coneixement científic a tothom que hi tingui interès, posant especial cura en la seva promoció entre les noves generacions.
En queda exclòs tot ànim de lucre
.

Es sotmetrà a votació i en funció del resultat, tenint en compte les majories necessàries per modificar els estatuts, es podrà o no sotmetre a votació el següent punt de l'ordre del dia.

3. Proposta d'adhesió a l'ANC.

4. Ratificació de càrrecs de Junta Directiva.

5. Informe de les activitats dutes a terme durant el curs 2013/14.

6. Aprovació, de l’exercici econòmic 2013/14.

7. Informació sobre les activitats previstes pel curs 2014/15.

8. Proposta i aprovació, del pressupost pel curs 2014/15.

9. Torn obert de paraules.

El Secretari

Banyoles, 20 de setembre de 2014