Article:

XXI Congrés Estatal d'Astronomia (CEA)

08-05-2014 Carles Puncernau

Entre els passats dies 1 i 4 de maig es va celebrar a Granada el congrés bianual dels astrònoms aficionats organitzat per la Red Andaluza de Astronomia (RAdA). Aquest any sembla que es va batre el record d'assistència amb més de 300 participants. Cal destacar entre totes les presentacions la conferència inaugural a càrrec de Rainer Schödel de l'Institut d'Astrofísica d'Andalucia-CSIC sobre "El agujero negro en el centro de la Vía Láctea" i la de clausura d'Eduardo Battaner, catedràtic d'astronomia i astrofísica de la Univ. de Granada, sobre "El Universo tras la misión Planck", ambdues excepcionals. També es va aprofitar per a fer un sentit homenatge a l'astrònom aficionat José Luis Comellas, nascut el 1928 i Doctor en història, autor de l'excelent llibre Guia del firmamento.
Si voleu llegir més sobre el XXI CEA podeu anar aquí [1].
Al 2016 es trobarem a Pamplona organitzat per la Red AstroNavarra Sarea.

[Enllaç1]