Article:

Marta Estrada: "Ecosistemes marins i canvi global"

20-11-2013 Josep Lluís Díez

La segona xerrada de la Setmana de la Ciència va tractar de l'aigua a escala planetària. La Dra. Marta Estrada i Miyares, professora d'investigació del CSIC a l'Institut de Ciències del Mar a Barcelona ens va parlar de “Ecosistemes marins i canvi global”. Va començar per establir algunes idees bàsiques: la relació entre el mar i el clima és molt important ja que la circulació meridional dels corrents marins fa de repartidor de calor a tot el planeta, a l'ecosistema pelàgic, la vida microscòpica (plancton), té una proporció molt més gran que la vida macroscòpica, a la que, en canvi, estem molt més acostumats, l'observació del mar i la presa de mostres ha canviat molt en els darrers anys, el que ha permès avançar molt en la investigació del medi marí.
Després va parlar del canvi global, que no hem de pensar que és només climàtic, sinó que té altres factors com l'alteració de la costa, la sobrepesca i la pèrdua de diversitat marina. L'augment de concentració de CO2 a l'atmosfera té com a conseqüència l'acidificació del mar i l'alteració de la vida marina. L'estudi del flux de circulació del carboni ens pot explicar la variació de les poblacions i ens pot permetre un control de la pesca. En els estudis marins generalment falten sèries de dades que siguin prou llargues i són d'agrair esforços de particulars com Josep Pasqual de l'Estartit, amb dades des de 1971 que permeten corroborar l'augment local de la temperatura superficial de l'aigua del mar. Marees roges, algues nocives, intercanvis de poblacions marines, amb els seves implicacions sanitàries (intoxicacions) o econòmiques, van ser altres aspectes tractats. Al final de la sessió, les preguntes dels assistents van saber aprofitar l'autoritat científica de la conferenciant.