Article:

Tdc: parlant del bosó de Higgs - Martine Bosman

17-12-2012 Carles Puncernau

Aquest passat dissabte vàrem tenir el gust d'escoltar a la Dra. Bosman, Presidenta del Consell de l'Experiment Atlas al LHC de Ginebra i catedràtica d'investigació de l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) a la Universitat Autònoma de Barcelona que ens va portar de viatge a través de la Teoria Cosmològica Estàndard.
Va començar parlant dels àtoms, les totxanes bàsiques per a construir tota la matèria i després vàrem anar baixant a veure de què estaven constituïts, podent-nos trobar als electrons, protons i neutrons, i dintre d'aquests els quarks. També ens va parlar de neutrins i de les tres generacions de matèries conegudes, de les quals només s'utilitza la primera. Així com de la antimatèria i la matèria supersimètrica (SUSY).
També ens va comentar les quatre forces bàsiques que uneixen la matèria, la gravetat, electromagnètica, i les nuclears, feble i forta. Finalment ens va descriure com treballa l'accelerador de partícules de Ginebra (LHC) i com s'ha arribat a suposar que els darrers experiments condueixen a identificar les anomalies trobades amb el bosó de Higgs, ja predit per aquest físic anglès al 1964.
Per acabar ens va mostrar una relació de tots els reptes pendent de solucionar per la Física i que els hi donarà feina pels propers 20 anys.