Article:

Descoberta una partícula subatòmica que podria ser el bosó de Higgs

04-07-2012 Carles Puncernau

Científics del CERN han informat aquest matí del dimecres dia 4, que han trobat una nova partícula, que es un bosó i que és molt pesat, a 126 GeV amb una confiança de 5 sigmes. El valor 5 sigma significa tenir una confiança del 99,99994%, i és el nivell acceptat per la comunitat científica per confirmar el descobriment d'una partícula.
El bosó de Higgs és essencial per comprendre la naturalesa de la massa.
Per a més informació, clicar aquí [1].

[Enllaç1]