Article:

La NASA informa de la caiguda d'una sonda

15-09-2011 Carles Puncernau

Segons informa la NASA la sonda espacial UARS llançada al 1991 i de 6,5 tones de pes està a punt de caure i trencar-se en milers trossos que es cremaran al contactar amb l'atmosfera terrestre. Però existeix un risc, mínim, de que algun tros pugui arribar fins a la superfície del planeta.
Podria caure, segons la seva posició actual entre les 57º nord i sud i estendre's per una superfície de 800 km d'amplada. Veure més informació aquí [Enllaç inexistent].