Article:

Cel Fosc: nota de premsa

12-08-2022 Carles Puncernau

Sobre les mesures d'estalvi energètic en il·luminació i el seu impacte en la contaminació lumínica

[Enllaç1]