Article:

Einstein i Newton

30-03-2005 Carles Puncernau

Aquest any 2005, amb motiu de l'any Einstein, centenari de la publicació, amb només 25 anys, de la seva teoria sobre l'espai i el temps absolut i el seu íntim lligam, vull destacar la seva capacitat de gestar una teoria, una visió pròpia de la gravetat, que el va convertir en el físic més important des del temps de Newton.

Aquest, al segle XVII, va fer una aproximació, moderna per al seu temps, unificant sota una fórmula matemàtica tot un seguit d'observacions de centenars d'anys de la lluna, dels planetes i de les marees, definint un nou concepte, la gravetat, com una acció a distància entre estrelles i planetes.

Per contra, Albert Einstein va gestar entre el 1905 i el 1915 una teoria que no era cap resposta a una observació, sinó que va tenir que esperar 50 anys fins que els descobriments astronòmics, en forma d'estrelles de neutrons i forats negres, van acabar de confirmar de forma innegable la seva teoria, encara que al 1919 ja s'havia observat la corbatura de la llum durant un eclipsi total de sol.

Tots dos van ser uns grans científics, i així, se'ls reconeix, però Newton va ser un empíric i Einstein un visionari.