Article:

Quin és el punt de la superfície de la terra més llunyà del centre del planeta

09-05-2004 Carles Puncernau

Molt probablement la resposta serà, el cim del Mont Everest, que es troba a 8.850 m sobre el nivell del mar, que és el que jo vaig pensar també, però que no és així.

Si el nostre planeta fos una esfera perfecte seria cert, però és axatat dels pols, i com resultat d'això el radi equatorial és 21 qm. més llarg que el polar. O sigui, que el cim de l'Everest es troba a 6.355,42 qm, que és el radi polar, més 14,74 qm que és la part de més que li correspon per trobar-se a 28º al nord de l'equador per l'axatament terrestre, més els 8,85 qm d'alçada de la pròpia muntanya, dóna 6.379 qm de distància del centre de la Terra.

Si fem el mateix càlcul amb el cim del volcà Chimborazo que es troba a l'equador surten 6.355,4 qm. del radi polar, més els 21 qm de l'axatament i més els 6,27 qm d'alçada de la muntanya, dóna finalment 6.382,7 qm, uns 3,7 quilòmetres més amunt el Chimborazo que l'Everest.
Curiós, oi?
Igualment el punt més proper del centre de la Terra, a nivell del mar, és el pol nord, doncs el sud es troba damunt d'una planura de 2.743 m, i per tan està més lluny.