Article:

Atenció al canvi d'hora

15-10-2003 Enric Estragues

Horari d'hivern
El diumenge 26 d'octubre comença l'horari d'hivern.
A les 3 de la matinada l'hora oficial espanyola s'andarrerirà 60 minuts, per tant, aquest dia tindrà una duració oficial de 25 hores.
Aquest fet ve regulat per Reial Decret de l'1 de març del 2002, que incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2000/84/CE del 19 de gener del 2001, dictada pel Parlament Europeu i del Consell de la CE. Aquesta Directiva serà aplicada de manera indefinida a partir de l'any 2002