Article:

Un forat negre gira a quasi la velocitat de la llum

05-03-2013 Josep Armengol

Una esfera amb una massa de dos milions de sols i un diàmetre de més de tres milions de quilòmetres (vuit cops la distància de la Terra a la Lluna), amb una superfície que gira quasi a la velocitat de la llum, és el que més s'aproxima al forat negre que han observat els astrofísics.
Per llegir més pitjeu aquí [1].

[Enllaç1]