Article:

Les tempestes produeixen antimatèria

12-01-2011 Carles Puncernau

Segons informa la NASA amb data 10 de gener les tempestes produeixen antimatèria i la llancen a l'espai. Aquesta afirmació ha estat feta després de la detecció de llampades de raigs gamma d'origen terrestre produïts a l'interior de les tempestes i associades a la producció de llampecs observats des del Telescopi Fermi de Raig Gamma sobre el nostre planeta.
Els raigs gamma són la forma més energètica de l'espectre electromagnètic i es produeixen més de 500 llampades diàries, però la majoria passen inadvertides. Només ha detectat 130 des del 2008, doncs lògicament el telescopi mira cap a l'espai, no cap al planeta. Així ha estat confirmat la producció de positrons, la partícula d'antimatèria equivalent a l'electró en quatre d'aquestes ocasions.
Per saber més pitja aquí [1], trobaràs més detalls i vídeos relacionats.

[Enllaç1]