Article:

Assemblea Constituent

08-11-2009 Joan Anton Abellan

Després de set anys com a Secció d'Astronomia i Ciència del Centre Excursionista de Banyoles, amb l'assistència de 29 persones, que foren les que varen signar l'acta final, ahir dissabte dia 7 de novembre de 2009 es va dur a terme l'Assemblea Constituent d'Astrobanyoles. Agrupació d'Astronomia i Ciència del Pla de l'Estany.
En el decurs de la mateixa, i tal com marca la llei, es van prendre els següents acords:

1. Es constitueix l'entitat denominada Associació ASTROBANYOLES. Agrupació d'astronomia i ciència del Pla de l'Estany.
2. S'aproven els estatuts pels quals s'ha de regir.
3. S'elegeix la Junta Directiva amb la composició següent:
President: Joan Anton Abellan Manonellas
Vicepresident: Carles Puncernau Ferrer
Secretari: Jaume Bayó Pla
Tresorer: Pere Casadevall Tornabells
Vocal 1: Xavier de Palau Juncà
Vocal 2: Antoni Raïch Trilla
Vocal 3: Daniel Bosch Portell
Vocal 4: Gerard Gómez Muntané
Vocal 5: Josep Angelats Castañer

A més a més, i al marge de l'assemblea Constituent, es varen aprovar altres acords, com les quotes pel proper any 2010, els tipus de socis que conformarán l'entitat i alguna que altra norma de funcionament intern.
Ha estat un bon exercici democràtic els que ens ha portat a aconseguir això i per la qual cosa crec que ens hem de felicitar tots.
Esperem que aquest sigui el tarannà que regeixi aquest nou període, que va començar ahir dissabte dia 7, tal i com ha estat aquests darrers set anys.