Article:

Impacte a Júpiter

23-07-2009 Josep Angelats

El Sr. Anthony Wesley, el dia 19 d'aquest mes de juliol, va fer unes imatges fotogràfiques de Júpiter on a la regió polar sud hi sorgeix una marca negra semblant a la que va provocar el cometa Shoemaker-Levy l'any 1994.
L'aspecte de la taca és comparable a l'ombra que els satèl·lits projecten sobre Júpiter (encara que no tan fosca).
Ja s'ha pogut confirmar amb un dels telescopis Kech, que es tracta d''un impacte.
Per veure la taca i més informació aquí:
http://jupiter.samba.org/jupiter-impact.html [1]

[Enllaç1]