Article:

Alliberat el codi font dels programes informàtics de la missió Apollo 11

22-07-2009 Xavier de Palau

Per a celebrar el 40 aniversari de l'arribada de l'home a la Lluna, la NASA acaba de fer de domini públic el codi font dels programes informàtics del mòdul de comandament (Comanche054) i del mòdul llunar (Luminary099) de la missió Apollo 11.
Si us fa gràcia "pilotar" aquests ginys històrics des de l'ordinador de casa, només heu de descarregar-vos el simulador Apollo_Guidance_Computer [1] disponibles per a totes les plataformes.
El Apollo Guidance Computer (AGC) [2] era l'ordinador de navegació dels coets Apollo, concebut i programats pel MIT. Malgrat tenir més de 40 anys era molt interessant. Era mutitasca (fins a 8 en paral·lel), RAM y ROM amb 11.72 us de temps d'accés (cycle time), 170648 bytes/s (85324 palaules de 16 bits per segon), 1.024 MHz, CPU composta per 24600 transistors, ALU i registres de 16 bits, instruccions de mida fixada, instruccions per a multiplicar i dividir (els ordinadors domèstics no ho tindrien fins a 10 anys més tard),capacitat de reprogramació del microcodi per afegir instruccions addicionals mesclades amb les originals, etc.
"Un gran pas pel codi lliure..."

[Enllaç1]  -  [Enllaç2]