Article:

Canvi d'hora. Horari d'estiu

19-03-2008 Enric Estragues

El diumenge 30 de març comença l'horari d'estiu. A les 2 de la matinada els rellotges s'avançaran 1 hora, per tant, aquest dia tindrà una durada oficial de 23 hores.
Aquest fet ve regulat pel Reial Decret 236/2002 de l'1 de març del 2002, que incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2000/84/CE del 19 de gener del 2001, dictada pel Parlament Europeu i del Consell de la CE. Aquesta Directiva serà aplicada de manera indefinida a partir de l’any 2002.
La decisió d'avançar i endarrerir l'horari oficial s'ha vingut adoptant de manera irregular i intermitent des del 3 d’abril del 1918 fins l’any 1950. Durant el període comprès entre els anys 1950 i 1973 aquesta costum va ser abandonada completament. La recuperació del canvi d'horari, en caràcter general, constant i definitiu, va tenir lloc l'any 1974. Es va adoptar de forma dràstica i urgent davant la crisis del petroli d'aquell mateix any.
El canvi d'horari pretén aprofitar el major número d'hores de llum solar possibles durant les activitats laborals i d'oci sense fer servir l'energia elèctrica.
Segons l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) aquesta mesura representa un estalvi del 5% en la il·luminació del sector domèstic. Si el consum mitjà d'una família és de 3.200 kWh a l'any l'estalvi serà de més de 6 euros per casa. També s'hauria de sumar procedent del sector comercial i de serveis, un estalvi d'un 3% en concepte de reducció del consum de l'aire condicionat.